DIT MOET U WETEN OVER ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING

Wat doet een ondersteuner voor mij?

Een ondersteuner helpt u met alles rondom het vinden van zorg, hulp en ondersteuning. Dit kan voor uzelf zijn. Maar ook voor uw kind, uw partner, een vriend of familielid. Een ondersteuner geeft alleen advies en ondersteuning. U bepaalt zelf wat u doet of niet doet. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat er goed met uw privacy wordt omgegaan.

DIT MOET U WETEN OVER ONAFHANKELIJKE
CLIËNT ONDERSTEUNING

Wat doet een ondersteuner voor mij?

Een ondersteuner helpt u met alles rondom het vinden van zorg, hulp en ondersteuning. Dit kan voor uzelf zijn. Maar ook voor uw kind, uw partner, een vriend of familielid. Een ondersteuner geeft alleen advies en ondersteuning. U bepaalt zelf wat u doet of niet doet. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat er goed met uw privacy wordt omgegaan.

Een ondersteuner kan het volgende voor u doen:

 • Samen ontdekken wat u nodig hebt.
 • Helpen met het onder woorden brengen van uw wensen.
 • Overzicht geven van wat mogelijk is.
 • Onderzoeken waar u recht op hebt.
 • Helpen bij het kiezen van de juiste zorg, hulp en ondersteuning.
 • Helpen bij en/of meegaan naar (keukentafel)gesprekken met professionals, hulpverleners en ambtenaren.
 • Helpen bij het doen van bijvoorbeeld Wlz-indicatie aanvragen.
 • Advies en ondersteuning bij klachten en bezwaar.
 • Meedenken over de mogelijkheden bij een herindicatie.
 • Ondersteuning bieden als u ontevreden bent over uw zorg.

Ervaringsdeskundigen

Een ondersteuner kan ook een ervaringsdeskundige vragen om mee te komen naar een gesprek. Een ervaringsdeskundige weet als geen ander hoe het voelt om hulp te vragen. Hij of zij heeft soms aan een half woord al genoeg om u te begrijpen. Bovendien kan hij uit eigen ervaring vertellen wat hem heeft geholpen om een volgende stap te zetten. De ondersteuner en de ervaringsdeskundige bundelen hun kennis en ervaring voor u.

Zou u graag met een ervaringsdeskundige willen praten? Vraag dit dan aan uw ondersteuner.

MET WELKE ONDERWERPEN HELPT EEN
ONDERSTEUNER?

Een ondersteuner heeft kennis van veel onderwerpen. Van wonen tot werk en van jeugdhulp tot schuldhulpverlening. We noemen een aantal voorbeelden: Zo kan het zijn dat u een rolstoel nodig hebt. Of graag iemand meeneemt naar een gesprek bij het UWV. Uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Of dat u moeite heeft om de rekeningen te betalen. Ook kunnen er een aantal problemen samenkomen. Het kan dan zijn dat u geen overzicht meer heeft over uw situatie. Als u niet weet hoe u dit soort zaken zelf kunt oplossen. Dan kan een ondersteuner u daarbij helpen.

EEN ONDERSTEUNER HELPT BIJ DE VOLGENDE
ONDERWERPEN:

Zorg

Alles wat met zorg te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Aanvragen van zorg en hulpmiddelen.
 • Advies en ondersteuning bij het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Aanvragen hulp in de huishouding.
 • Vragen over mantelzorg.
 • Als het lastig gaat met wijkzorg, het BuurtTeam of instellingen.
 • Ondersteunen bij het bezwaar maken tegen beschikkingen of beslissingen.

Jeugdhulp

Alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning en advies over specialistische hulp voor uw kind. Ook als u hier nu niet tevreden over bent.
 • Als het lastig gaat met het Ouder en Kindteam (OKT) of instellingen.
 • Meedenken over mogelijkheden als u een kind met een handicap of beperking hebt.
 • Overgang van 18- naar 18+; meedenken wat er dan geregeld moet worden.
 • Zaken rondom pleegzorg.

Onderwijs

Alles wat met onderwijs te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Extra ondersteuning aanvragen op school of speciaal onderwijs.
 • Aanmelden kinderopvang en scholen.
 • Problemen met school.
 • Meedenken over naschoolse opvang.

Geldzaken

Alles wat met financiën te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Advies over wat jezelf kunt doen aan je geldproblemen.
 • Problemen met de Belastingdienst en andere organisaties (bijvoorbeeld: zorgverzekeraar of energiebedrijf).
 • Begrijpen van brieven over geldzaken.
 • Samen naar de schuldhulpverlening gaan.

Werk en inkomen

Alles wat met werk en inkomen te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het aanvragen van aanvullingen op uw inkomen.
 • Samen een uitkering aanvragen.
 • Hulp bij werk of dagbesteding vinden.
 • Advies bij ander werk vinden (re-integratie).

Wonen

Alles wat met wonen en je huis te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Urgentieverklaring aanvragen.
 • Hulp bij voorkomen dat u uit huis gezet wordt.
 • Advies en ondersteuning bij het traject naar beschermd wonen (indicatieaanvraag).
 • Problemen met maatschappelijke opvang/dakloosheid.
 • Meedenken over mogelijkheden om op jezelf te gaan wonen.
 • Meedenken over verschillende woonvormen.
 • Aanvragen van ambulante begeleiding.

Is een ondersteuner helemaal gratis?

Ja, een ondersteuner is gratis. Onafhankelijke cliëntondersteuning kost u helemaal niets. Het heeft geen invloed op uw zorgverzekering of eigen risico. Onafhankelijke cliëntondersteuning is dus echt gratis.

Waar vind ik mijn ondersteuner?

Bent u op zoek naar een ondersteuner die bij u past? Kies dan een van de verschillende Amsterdamse organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. Wilt u zien welke organisaties er zijn?