Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor
iedere Amsterdammer

Als professional wilt u graag uw cliënten verder helpen. Soms zijn er problemen die u niet vanuit uw vakgebied voor uw cliënt kunt oplossen en lopen verschillende problemen door elkaar heen. Het kan zijn, dat u merkt dat uw cliënt het zelf niet meer overziet en niet weet hoe hij of zij het moet aanpakken. Of dat het in het belang van de cliënt is, dat de ondersteuner niet in dienst is bij een zorgaanbieder of instantie. Op dat moment kan Onafhankelijke Cliëntondersteuning uitkomst bieden. Hieronder leggen we de belangrijkste zaken over deze ondersteuning uit.

Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten verplicht zijn om Onafhankelijke Cliëntondersteuning aan te bieden. Deze ondersteuning is een recht voor iedereen en is gratis. Dus ook uw cliënten kunnen ervan gebruikmaken. De cliëntondersteuners zorgen ervoor dat uw cliënten meer regie krijgen over hun eigen situatie. Dat ze meer de baas zijn over hun eigen leven. Daarbij hoort het zelf kiezen van zorg en hulp. Het onafhankelijke advies van de ondersteuner kan helpen bij het maken van deze keuzes.

Een ondersteuner is onafhankelijk omdat deze:

 • Niet in dienst is van de financier van de zorg (gemeente of zorgkantoor).
 • Geen deel uit maakt van het team dat verantwoordelijk is voor het leveren van de zorg.
 • Niet in dienst is van de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de zorg.

Wat doet een ondersteuner?

De ondersteuners staan los van zorgorganisaties en de gemeente. Zij handelen alleen vanuit het belang van de cliënt. Het is een ervaren professional die de weg en het systeem kent. Iemand die direct op zoek gaat naar een praktische oplossing.

De ondersteuner helpt bij de volgende zaken:

 • Het verhelderen van de zorgbehoefte.
 • Inzicht in de mogelijkheden en waar uw cliënt recht op heeft.
 • Ondersteuning bij (keukentafel)gesprekken met hulpverleners en instanties.
 • Het herkennen en erkennen van beperkingen.
 • Het doen van allerhande aanvragen.
 • Advies bij een herindicatie.
 • Bemiddeling en geschillen.
 • Bezwaar- en beroepszaken.

Als de cliënt dat wenst, dan werkt de ondersteuner samen met ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige is iemand die persoonlijke en collectieve ervaringskennis heeft. Hij of zij is in staat deze kennis voor een ander in te zetten. Ervaringsdeskundigen maken makkelijker contact en zijn vaak een bron van (h)erkenning en hoop voor een cliënt. De ervaringsdeskundigen van de Ondersteuners van Amsterdam hebben een relevante opleiding gevolgd.

Wanneer doorverwijzen?

Er zijn Amsterdammers die hun problemen niet zelf kunnen oplossen. Deze kunt u doorverwijzen. Ook kunt u cliënten doorverwijzen die zorgen voor een kind, partner, vriend of familielid en daarbij ondersteuning nodig hebben.

Deze ondersteuning is handig als de cliënt:

 • De weg niet kent naar instanties.
 • Een ‘allergie’ heeft ontwikkeld voor hulp.
 • Een beperking heeft.
 • Slechte ervaringen met hulpverleners in het verleden heeft gehad.
 • Geen inzicht heeft in zijn/haar eigen problematiek.
 • Zorg mijdt uit angst voor de mogelijke financiële gevolgen.
 • Zich schaamt voor zijn/haar situatie.
 • Geen ruimte meer heeft in het hoofd voor het aanpakken van het probleem.
 • Te maken heeft met meerdere problemen en daardoor niet goed weet waar hij of zij moet beginnen.

In al deze voorbeelden kan een Onafhankelijke Cliëntondersteuner een rol spelen.

Onderwerpen

De onderwerpen waarbij een ondersteuner kan helpen zijn:

 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Geldzaken
 • Werk en inkomen
 • Wonen

Aanbieders Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Binnen Amsterdam bieden de volgende organisatie ondersteuning aan:

U kunt uw cliënten ook doorverwijzen naar deze website.

Kan ik als professional contact opnemen met een cliëntondersteuner?

Ja, dat kan zeker.

Folders voor cliënten

Er zijn 2 folders beschikbaar die hier kunt openen, lezen en opslaan (downloaden).

     

Onafhankelijke Cliënt ondersteuning voor
iedere Amsterdammer

Als professional wilt u graag uw cliënten verder helpen. Soms zijn er onderwerpen die u niet vanuit uw vakgebied voor uw cliënt kunt oplossen en lopen er verschillende problemen door elkaar heen. Het kan zijn dat u merkt dat uw cliënt het zelf niet meer overziet en niet weet hoe hij of zij het moet aanpakken. Of dat het in het belang van de cliënt is dat de ondersteuner niet in dienst is bij een zorgaanbieder of instantie. Op dat moment kan Onafhankelijke Cliëntondersteuning uitkomst bieden. Hieronder leggen we de belangrijkste zaken over deze ondersteuning uit.

Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat dat gemeenten verplicht zijn om Onafhankelijke Cliëntondersteuning aan te bieden. Deze ondersteuning is een recht voor iedereen en is gratis. Dus ook uw cliënten mogen en kunnen gebruikmaken van Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Deze ondersteuning moet ervoor zorgen dat uw cliënten meer zelfregie krijgen. Dat ze de baas zijn over hun eigen leven. Daarbij hoort het zelf kiezen van zorg en hulp. Het onafhankelijke advies van de ondersteuner kan helpen om deze keuzes te maken.

Een ondersteuner is onafhankelijk omdat deze:

 • Niet in dienst is van de financier van de zorg (gemeente of zorgkantoor).
 • Geen deel uit maakt van het team dat verantwoordelijk is voor het leveren van de zorg.
 • Niet in dienst is van de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de zorg.

Wat doet een ondersteuner?

De ondersteuners staan los van zorgorganisaties en de gemeente. Zij handelen alleen vanuit het belang van de cliënt. Het is een ervaren professional die de weg en het systeem kent. Iemand die direct op zoek gaat naar een praktische oplossing.

De ondersteuner helpt bij de volgende zaken:

 • Het verhelderen van de zorgbehoefte.
 • Inzicht geven in wat mogelijk is en waar uw cliënt recht op heeft.
 • Ondersteuning geven bij (keukentafel)gesprekken met hulpverleners en instanties.
 • Het herkennen en erkennen van beperkingen.
 • Het doen van allerhande aanvragen.
 • Advies geven bij een herindicatie.
 • Bij bemiddeling en geschillen.
 • Bij bezwaar en beroepszaken.

De ondersteuner werkt, als de Amsterdammer dat wil, samen met ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige is iemand die persoonlijke en collectieve ervaringskennis heeft. Hij of zij is in staat is deze kennis voor een ander in te zetten. Ervaringsdeskundigen maken makkelijker contact en zijn vaak een bron van (h)erkenning en hoop voor een cliënt. De ervaringsdeskundigen van de ondersteuners van Amsterdam hebben een opleiding gevolgd.

Wanneer doorverwijzen naar een ondersteuner?

Er zijn Amsterdammers die het niet lukt om zelf hun problemen op te lossen. Deze kunt u doorverwijzen. Ook kunt u Amsterdammers doorverwijzen die zorgen voor een kind, partner, vriend of familielid en daar ondersteuning bij nodig hebben.

Deze ondersteuning is handig als de cliënt:

 • De weg niet kent naar instanties.
 • Een ‘allergie’ heeft ontwikkeld voor hulp.
 • Een beperking heeft.
 • Slechte ervaringen met hulpverleners in het verleden heeft gehad.
 • Geen inzicht heeft in zijn/haar eigen problematiek.
 • Zorg mijdt uit angst voor financiële consequenties.
 • Zich schaamt voor zijn/haar situatie.
 • Geen ruimte meer heeft in het hoofd voor het aanpakken van het probleem.
 • Te maken heeft met multi-problematiek; hij/zij heeft geen idee waar te beginnen.

In al deze gevallen kan een Onafhankelijke Cliëntondersteuner een rol spelen.

Met welke onderwerpen kan een ondersteuner helpen?

De onderwerpen waarbij een ondersteuner kan helpen:

 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Geldzaken
 • Werk en inkomen
 • Wonen

Welke organisaties bieden Onafhankelijke Cliëntondersteuning aan?

Binnen de Gemeente Amsterdam bieden de volgende organisatie ondersteuning aan:

 • Cliëntenbelang Amsterdam
 • MEE Amstel en Zaan
 • Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
 • Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT)/Bureau Straatjurist
 • Daklozenvakbond

U kunt uw cliënten door verwijzen naar onze site: www.deondersteunersvanamsterdam.nl.

Kan ik als professional ook contact opnemen met een ondersteuner over een cliënt?

Ja, dat is ook mogelijk.

Folders voor cliënten

Er zijn twee folders voor cliënten beschikbaar. Deze zijn hier te downloaden.